Cennik rejestracji kodów kreskowych

Wymagane dokumenty:

PROCEDURA REJESTRACYJNA-PRODUCENCI.  Zlecenia przyjmujemy na skrzynkę e-mail kody@kody.com.pl

Wypełnione opieczętowane i podpisane druki (Wniosek o  rejestrację firmy  2 strony i budowy wzorców kodów 1 strona, (podpisuje osoba upoważniona do zawierania umów)) prosimy przesłać jako skany w formacie  PDF lub jpg  na nasz adres mailowy kody@kody.com.pl .

1. Prosimy wypełnić zgodnie z objaśnieniami kwestionariusz wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1:

Prosimy dołączyć:
1. Skan  z dowodu wpłaty lub przelewu wymaganych opłat (a+d(e)+2):

a) opłaty za przydzielenie prefiksu GS1 firmy, zależne od puli numerów identyfikacyjnych

Wyciąg z cennika obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. W opłatach rejestracyjnych wliczony jest VAT
       Identyfikator i pula numerów                                                      Opłata brutto  w PLN
8-cyfrowy do 10 136 (b)
7-cyfrowy do 100 307,50
6-cyfrowy do 1000 615
5-cyfrowy do 10 000 1 230
4-cyfrowy do 100 000 3690

b) nie pobiera się opłaty za przydzielenie pierwszej puli do 10 numerów, która przysługuje wyłącznie nowym Uczestnikom
lub posiadającym tylko pojedynczy numer GLN
c) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 3 pule do 10 numerów

d) Opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (EAN), płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od całości przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:

Opłaty roczne w 2019r
 Przychody ze sprzedaży  Opłata brutto
 Opłata roczna (rozpoczęcie roku w dniu rejestracji).
do 2 mln 136,00
od 2 mln do 5 mln 267,00
od 5 mln do 10 mln 672,00
od 10 mln do 20 mln 1 341,00
od 20 mln do 50 mln 2 418,00
od 50 mln do 100 mln 3 490,00
od 100 mln do 500 mln 4 565,00
powyżej 500 mln 5 637,00

e) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pule do 10 numerów wynosi:
110,57 zł netto, 136 zł brutto

 

 

2) Klienci pierwszorazowi  za  minimum 10 wzorców kodów płacą 246 zł brutto.

a. Opłata za 1 kod dostarczony na skrzynkę e-mail, lub zapisany na przenośnym nośniku w pliku eps wynosi 20 zł + 23% VAT

b. Cena  1 kodu dla klientów stałych wynosi 15 zł. + VAT 23%. powyżej 10  jednorazowo zamówionych kodów. Przy zamówieniach powyżej 100 kodów stosujemy upusty.

Ww. opłaty w celu przyspieszenia formalności można wpłacić na konto:

27 1090 1522 0000 0001 2994 4653
Kody Kreskowe
Santander Bank Polska SA
z dopiskiem: System EAN + własny NIP

Faktury przesyłamy wraz z kodami na skrzynkę e-mail w formacie pdf lub na żądanie pocztą.

Firma Państwa otrzyma w kodzie EAN-13 numer firmy oraz prawo do oznaczania od 10 do 100 tysięcy różnych swoich wyrobów. Firma Państwa ustala, według własnych uwarunkowań, 1; 2; 3; 4 lub 5-cyfrowe, indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który się czymkolwiek różni, np. zawartością, wagą, smakiem, gramaturą, parametrami technicznymi, rodzajem opakowania, itp.

NIE MA WYMOGU REJESTRACYJNEGO WYDAWCÓW W SYSTEMIE GS1

Klienci zamawiający kody ISSN , ISBN nie obciążają indywidualnymi numerami systemu GS1 i nie muszą się rejestrować.

Wydawcy nie ponoszą opłat rocznych za użytkowanie systemu GS1 (EAN).

W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących handlu internetowego, wykonane wzorce kodów wysyłamy pocztą elektroniczną (e-mail), lub pocztą, po przesłaniu dowodu przelewu lub wpłaty na podane wyżej konto.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o telefon
biuro: 71 341-14-81, po 14°° tel. kom. 535 55 88 98