Cennik rejestracji kodów kreskowych

Wymagane dokumenty:

PROCEDURA REJESTRACYJNA-PRODUCENCI.  Zlecenia przyjmujemy na skrzynkę e-mail kody@kody.com.pl

Wypełnione opieczętowane i podpisane druki (Wniosek o  rejestrację firmy  2 strony i budowy wzorców kodów 1 strona, (podpisuje osoba upoważniona do zawierania umów)) prosimy przesłać jako skany w formacie  PDF lub jpg  na nasz adres mailowy kody@kody.com.pl .

1. Prosimy wypełnić zgodnie z objaśnieniami kwestionariusz wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1:

Prosimy dołączyć:
1. Skan  z dowodu wpłaty lub przelewu wymaganych opłat (a+b+c):

a) Opłata rejestracyjna za przydzielenie określonej puli numerów GS1 (EAN)-13

W opłatach rejestracyjnych wliczony jest VAT

Identyfikator i pula numerów Opłata w PLN
7-cyfrowy do 100 307,50
6-cyfrowy do 1000 615
5-cyfrowy do 10 000 1 230
4-cyfrowy do 100 000 3690

b) Opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (EAN), płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od całości przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:

Przychody ze sprzedaży Miesiąc przystąpienia do GS1
XII*, I, II, III IV, V, VI VII, VIII, IX X, XI
Opłata roczna w zł.
do 2 mln 136,00 102,00 70,00 34,00
od 2 mln do 5 mln 267,00 200,00 135,00 67,00
od 5 mln do 10 mln 672,00 503,00 336,00 167,00
od 10 mln do 20 mln 1 341,00 1006,00 671,00 335,00
od 20 mln do 50 mln 2 418,00 1 812,00 1 210,00 604,00
od 50 mln do 100 mln 3 490,00 2 619,00 1 745,00 873,00
od 100 mln do 500 mln 4 565,00 3 424,00 2 281,00 1 141,00
powyżej 500 mln 5 637,00 4 229,00 2 818,00 1 410,00

Z każdym kwartałem roku kalendarzowego pomniejsza się opłatę roczną (składnik b) o 25% naliczonej kwoty.
Przy rejestracji od dnia 1 grudnia każdego roku wnosi się opłatę roczną (składnik b) tylko za rok następny.

c) Klienci pierwszorazowi  za  minimum 10 wzorców kodów płacą 246 zł brutto.

d.)Opłata za 1 kod dostarczony na skrzynkę e-mail, lub zapisany na przenośnym nośniku w pliku eps wynosi 20 zł + 23% VAT

e.)Cena  1 kodu dla klientów stałych wynosi 15 zł. + VAT 23%. powyżej 10  jednorazowo zamówionych kodów. Przy zamówieniach powyżej 100 kodów stosujemy upusty.

Ww. opłaty w celu przyspieszenia formalności można wpłacić na konto:

06 2130 0004 2001 0468 4320 0001
Kody Kreskowe
VOLKSWAGEN BANK direct
z dopiskiem: System EAN + własny NIP

Faktury przesyłamy wraz z kodami na skrzynkę e-mail w formacie pdf lub na żądanie pocztą.

Firma Państwa otrzyma w kodzie EAN-13 numer firmy oraz prawo do oznaczania od 100 do 100 tysięcy różnych swoich wyrobów. Firma Państwa ustala, według własnych uwarunkowań, 2, 3, 4 lub 5-cyfrowe, indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który się czymkolwiek różni, np. zawartością, wagą, smakiem, gramaturą, parametrami technicznymi, rodzajem opakowania, itp.

NIE MA WYMOGU REJESTRACYJNEGO WYDAWCÓW W SYSTEMIE GS1

PROCEDURA REJESTRACYJNA-WYDAWCY (dobrowolna) – ISSN, ISBN

1. Prosimy wypełnić zgodnie z objaśnieniami kwestionariusz wniosku o rejestrację Wydawnictwa
w systemie GS1

1. Ksero z dowodu wpłaty lub przelewu opłaty za rejestrację do systemu GS1 (EAN) – 123zł (opłata jednorazowa).

Wydawcy nie ponoszą opłat rocznych za użytkowanie systemu GS1 (EAN).

Ww. opłatę w celu przyspieszenia formalności można wpłacić na konto podane wyżej dla producentów.

Klienci zamawiający kody ISSN , ISBN nie obciążają indywidualnymi numerami systemu GS1 i nie muszą się rejestrować.

W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących handlu internetowego, wykonane wzorce kodów wysyłamy pocztą elektroniczną (e-mail), lub pocztą, po przesłaniu dowodu przelewu lub wpłaty na podane wyżej konto.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o telefon
biuro: 71 341-14-81, po 14°° tel. kom. 535 55 88 98