Cennik rejestracji kodów kreskowych

Wymagane dokumenty:

PROCEDURA REJESTRACYJNA-PRODUCENCI.  Zlecenia przyjmujemy na skrzynkę e-mail kody@kody.com.pl

Wypełnione opieczętowane i podpisane druki (Wniosek o  rejestrację firmy  2 strony i budowy wzorców kodów 1 strona, (podpisuje osoba upoważniona do zawierania umów)) prosimy przesłać jako skany w formacie  PDF lub jpg  na nasz adres mailowy kody@kody.com.pl .

1. Prosimy wypełnić zgodnie z objaśnieniami kwestionariusz wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego firmy w systemie GS1:

Prosimy dołączyć:
1. Skan  z dowodu wpłaty lub przelewu wymaganych opłat (a+d(e)+2):

a) opłaty za przydzielenie prefiksu GS1 firmy, zależne od puli numerów identyfikacyjnych

Wyciąg z cennika obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. W opłatach rejestracyjnych wliczony jest VAT
       Identyfikator i pula numerów                                                      Opłata brutto  w PLN
8-cyfrowy do 10 136 (b)
7-cyfrowy do 100 307,50
6-cyfrowy do 1000 615
5-cyfrowy do 10 000 1 230
4-cyfrowy do 100 000 3690

b) Nie pobiera się opłaty za przydzielenie pierwszej puli do 10 numerów, która przysługuje wyłącznie nowym Uczestnikom lub posiadającym tylko pojedynczy numer GLN, o przychodach rocznych netto do 2 mln zł.
c) Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 pule do 10 numerów

d) Opłata roczna za uczestnictwo w systemie GS1 (EAN), płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od całości przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:

Opłaty roczne w 2020r
 Przychody ze sprzedaży  Opłata brutto
 Opłata roczna (rozpoczęcie roku w dniu rejestracji).
do 2 mln 136,00
od 2 mln do 5 mln 267,00
od 5 mln do 10 mln 672,00
od 10 mln do 20 mln 1 341,00
od 20 mln do 50 mln 2 418,00
od 50 mln do 100 mln 3 490,00
od 100 mln do 500 mln 4 565,00
powyżej 500 mln 5 637,00

e) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pule do 10 numerów wynosi:
110,57 zł netto, 136 zł brutto

 

 

2) Klienci pierwszorazowi  za  minimum 10 wzorców kodów płacą 246 zł brutto.

a. Opłata za 1 kod dostarczony na skrzynkę e-mail, lub zapisany na przenośnym nośniku w pliku eps wynosi 20 zł + 23% VAT

b. Cena  1 kodu dla klientów stałych wynosi 15 zł. + VAT 23%. powyżej 10  jednorazowo zamówionych kodów. Przy zamówieniach powyżej 100 kodów stosujemy upusty.

Ww. opłaty w celu przyspieszenia formalności można wpłacić na konto:

27 1090 1522 0000 0001 2994 4653
Kody Kreskowe
Santander Bank Polska SA
z dopiskiem: System EAN + własny NIP

Faktury przesyłamy wraz z kodami na skrzynkę e-mail w formacie pdf lub na żądanie pocztą.

Firma Państwa otrzyma w kodzie EAN-13 numer firmy oraz prawo do oznaczania od 10 do 100 tysięcy różnych swoich wyrobów. Firma Państwa ustala, według własnych uwarunkowań, 1; 2; 3; 4 lub 5-cyfrowe, indywidualne numery dla każdego swojego towaru, który się czymkolwiek różni, np. zawartością, wagą, smakiem, gramaturą, parametrami technicznymi, rodzajem opakowania, itp.

NIE MA WYMOGU REJESTRACYJNEGO WYDAWCÓW W SYSTEMIE GS1

Klienci zamawiający kody ISSN , ISBN nie obciążają indywidualnymi numerami systemu GS1 i nie muszą się rejestrować.

Wydawcy nie ponoszą opłat rocznych za użytkowanie systemu GS1 (EAN).

W związku z brakiem uregulowań prawnych dotyczących handlu internetowego, wykonane wzorce kodów wysyłamy pocztą elektroniczną (e-mail), lub pocztą, po przesłaniu dowodu przelewu lub wpłaty na podane wyżej konto.

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o telefon
biuro: 71 341-14-81, po 14°° tel. kom. 535 55 88 98