Zamów kody kreskowe ISSN (+2)

Osoba kontaktowa*

Adres e-mail*

Nr NIP*

Temat*

Wiadomość

Lp. Numer ISSN
8 cyfr
Pos. 11,
12 "00"
add-on
2
Wielkość Skracanie
wysokości
Technika
druku
Ilość
1

Prosimy o wpisanie w odpowiednich polach tabeli danych adresowych.

W polu „Nr ISSN” 8 cyfr, koniecznie rozdzielonych łącznikiem „-” np. (1896-2084). Czasem za ostatnią cyfrę występuje znak “X”.

W polu „Poz. 11, 12” prosimy w pisać 2 cyfry (normalnie przyjmują one postać „00”), (w Polsce w poz. 1 1 wpisuje się końcówkę nr roku a w poz. 12 nr wersji,  „0” wydanie główne , „1-9” wydania specjalne.

W polu „add on 2” prosimy wpisać 2 cyfry (przy zamawianiu kodu ISSN z add-on 2).
Numery następne „add on”(2 cyfry) można wpisywać w kolejnych dodawanych wierszach w odpowiednim polu (Stosuje się przy zamawianiu tego samego kodu ISSN z różnymi numerami „add-on”).

W polu „Wielkość kodu”, współczynnik powiększenia kodu: od 0,8 do 2,0.

W polu „Skracanie wysokości” wielkość skracania w mm, maksymalnie 15 mm.

Pamiętać należy, że kod kreskowy spełnia ważne funkcje użytkowe, dlatego też skracanie powinno być przemyślane i stosowane w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Oznaczenia technik druku i wielkości kodów:
(O) – druk ofsetowy lub drukarka laserowa – 0,8 i większe
(F) – druk fleksograficzny na papierze i folii – 1,3 i większe
(F) – druk fleksograficzny na tekturze falistej – 1,6 i większe
(S) – druk sitowy – 1,2 i większe
(T) – druk typograficzny – 1,0 i większe
(Y) – druk wklęsły i typoofsetowy – 1,1 i większe

W polu „Technika druku” odpowiednią literą oznaczającą technikę druku.

W polu „Ilość” proszę wpisać ilość zamówionych kodów.

Przy zamówieniu kodów z różnymi nr ISSN i „add-on” możecie Państwo wypełnić i przesłać następne zamówienie albo wpisać je w polu „wiadomość” stosując zasady wpisu jak do formularza.

Można je też wpisać i wysłać ze strony „kontakt” stosując zasady wpisu jak do formularza.