Zamów kody kreskowe ISBN (+2),(+5)

Osoba kontaktowa*

Adres e-mail*

Nr NIP*

Temat*

Wiadomość

Lp. ISBN nr.
10 albo 13 cyfr
Add-on
2
Add-on
5
Wielkość Skracanie
wysokości
Technika
druku
Ilość
1

Prosimy o wpisanie w odpowiednich polach tabeli danych adresowych.

W polu „Nr ISBN” 10 lub 13 cyfr koniecznie porozdzielanych łącznikami „-”. np. (83-921334-8-3), np. (978-83-89615-66-4)

Następne nr ISBN można wpisywać w kolejnych dodawanych wierszach w polu „Nr ISBN”
(Jeżeli zamawiacie Państwo kod ISBN z „add on” to prosimy wypełnić pole „add on 2” albo „add on 5”. (Stosuje się wg zasad uzgodnionych z kontrahentami, – w krajach anglojęzycznych  do oznaczania ceny książki).

W polu „Wielkość kodu”, współczynnik powiększenia kodu: od 0,8 do 2,0.

W polu „Skracanie wysokości” wielkość skracania w mm, maksymalnie 15 mm.

Pamiętać należy, że kod kreskowy spełnia ważne funkcje użytkowe, dlatego też skracanie powinno być przemyślane i stosowane w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Oznaczenia technik druku i wielkości kodów:
(O) – druk ofsetowy lub drukarka laserowa – 0,8 i większe
(F) – druk fleksograficzny na papierze i folii – 1,3 i większe
(F) – druk fleksograficzny na tekturze falistej – 1,6 i większe
(S) – druk sitowy – 1,2 i większe
(T) – druk typograficzny – 1,0 i większe
(Y) – druk wklęsły i typoofsetowy – 1,1 i większe

W polu „Technika druku” odpowiednią literą oznaczającą technikę druku.

W polu „Ilość” proszę wpisać ilość zamówionych kodów.