Zamów kody kreskowe GS1-13

Osoba kontaktowa*

Adres e-mail*

Nr NIP*

Temat*

Wiadomość

Lp. Identyfikator Nr kodu
od
Nr kodu
do
Wielkość Skracanie
wysokości
Technika
druku
Ilość
1

Prosimy o wpisanie w odpowiednich polach tabeli danych adresowych.

W polu IDENTYFIKATOR proszę wpisać 6 do 10 cyfr (przyznany nr firmy).

W polu „Nr kodu od” 2 do 6 cyfr.

W polu „Nr kodu do” 2 do 6 cyfr.

W polu „Wielkość kodu”, współczynnik powiększenia kodu: od 0,8 do 2,0.

W polu „Skracanie wysokości” wielkość skracania w mm, maksymalnie 15 mm.

Pamiętać należy, że kod kreskowy spełnia ważne funkcje użytkowe, dlatego też skracanie powinno być przemyślane i stosowane w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Oznaczenia technik druku i wielkości kodów:
(O) – druk ofsetowy lub drukarka laserowa – 0,8 i większe
(F) – druk fleksograficzny na papierze i folii – 1,3 i większe
(F) – druk fleksograficzny na tekturze falistej – 1,6 i większe
(S) – druk sitowy – 1,2 i większe
(T) – druk typograficzny – 1,0 i większe
(Y) – druk wklęsły i typoofsetowy – 1,1 i większe

W polu „Technika druku” odpowiednią literą oznaczającą technikę druku.

W polu „Ilość” proszę wpisać ilość zamówionych kodów.