Usługi

WYKONUJEMY ELEKTRONICZNE WZORCE KODÓW KRESKOWYCH

Świadczymy usługi informacji na rzecz firm, które jeszcze nie mają uprawnień do oznaczania towarów kodami kreskowymi EAN oraz dostarczamy wzorce – oryginały kodów kreskowych, niezbędnych do ich wydruku.

PROCEDURA
Aby kod kreskowy został umieszczony na opakowaniu, etykiecie, książce lub gazecie, producent lub wydawca powinien:

1. Być uprawnionym do oznaczania swoich wyrobów kodami kreskowymi.

2. Posłużyć się wzorcem kodu kreskowego w celu jego wydrukowania zamawiając go według wymagań wykonawcy opakowania, etykiety, wydawcy gazety, wydawcy książki, projektanta lub drukarza.

Według ocen krajowej organizacji EAN-CKK, główną przyczyną błędów jest generowanie kodów kreskowych w programach graficznych opartych na fontach oraz w postaci mapy bitowej. Tylko przy wzorcach kodów kreskowych generowanych jako pliki EPS (budowa i zapis kodu w postaci krzywych)
można się ustrzec poważnych błędów które mogą doprowadzić do całkowitej nieczytelności kodu.
Pliki EPS otwierają się poprawnie we wszystkich programach zorientowanych wektorowo i wszystkich programach DTP, które czytają te pliki.  Informujemy iż oferowane przez naszą firmę, wzorce kodów kreskowych odpowiadają wymogom jakościowym i wykonane są zgodnie z normami określającymi ich budowę. Kody wykonywane są przez nas  – nie korzystamy z żadnych innych pośredników co ma istotny wpływ na cenę naszych usług.

Oferowane przez nas wzorce kodów kreskowych w formie elektronicznej – uniwersalne pliki EPS dla komputerów Macintosh i IBM PC, lub kliszy (tzw. master filmu) o wysokiej rozdzielczości są przystosowane i gwarantują wysoką jakość przy różnych technikach druku, jak np.:

  • typografia,
  • offset,
  • fleksografia,
  • sitodruk,
  • wklęsłodruk,
  • tampondruk,
  • termodruk.

Do niedawna jedynym źródłem kodów kreskowych były diapozytywy lub negatywy sporządzane przy użyciu dedykowanych systemów.
Obecnie, gdy w powszechnym użyciu są komputery i praktycznie zdecydowana część prac związanych z projektowaniem i montażem odbywa się elektronicznie, sposoby reprodukcji kodów kreskowych także uległy zmianie. Wykorzystuje się elektroniczne wzorce kodów kreskowych.

Nanoszenie symbolu kodu kreskowego na opakowaniu obejmuje dwa procesy: przygotowanie wzorca kodu kreskowego oraz nadrukowywanie kodu na opakowania.
Podstawowym warunkiem prawidłowego nadrukowywania kodu jest odpowiednio przygotowany wzorzec (oryginał).
Wzorzec ten musi być dostosowany do techniki drukowania (pozytyw lub negatyw) oraz w razie potrzeby z wprowadzoną redukcją szerokości kresek.

WAŻNE

Kody kreskowe umieszczane na opakowaniach mają dokładnie zdefiniowane wymiary liniowe i dopuszczalne odchyłki.
Dokładność wymiarowa powinna być ściśle przestrzegana ze względu na funkcje kodu kreskowego i zasady jego odczytu. Kody spełniają swoje zadanie wówczas, gdy ich automatyczny odczyt za pomocą każdego czytnika jest możliwy już przy pierwszej próbie.
Najczęstszym powodem braku lub nieprawidłowego odczytu kodu jest zła jakość nadruku, nieodpowiednia wielkość lub jakość wzorca kodu kresowego.
Kod kreskowy nie jest zwykłym rysunkiem lub bitmapą zatem należy go traktować ze szczególną uwagą.

 

W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o telefon
biuro: 71 341-14-81, po 14°° tel. kom. 535 55 88 98 i 531404044