Zamów kody kreskowe EAN-13 (+2),(+5)

Osoba kontaktowa*

Adres e-mail*

Nr NIP*

Temat*

Wiadomość

Lp. Kod EAN-13
12 cyfr
Add on 2
2 cyfry
Add on 5
5 cyfr
Wielkość Skracanie
wysokości
Technika
druku
Ilość
1

Gazety i czasopisma w Niemczech

Czasopisma sprzedawane w Niemczech nie są oznaczone odpowiednimi nr ISSN . Zamiast tego używa się standardowych kodów GS1-13 o następującej strukturze:

  • 419 Prefiks dla prasy o obniżonej stawce VAT  lub 414 dla pełnej stawki tego podatku
  • Pięciocyfrowy numer tytułu czasopisma, przyznawany przez uprawnioną organizację
  • Czterocyfrowa cena w centach
  • Cyfra kontrolna wyliczana standardowo.

13-cyfrowy GS1 (EAN-13)/GTIN-13 prosimy zamawiać w następujący sposób:

Prosimy o wpisanie w odpowiednich polach tabeli danych adresowych.

W polu „kod EAN-13” wprowadź 12 cyfr (kod formy opodatkowania (3 cyfry), przyznany nr tytułu czasopisma (5 cyfr) i cena czasopisma w centach (4 cyfry) .

W polu „Add 2” 2 cyfry.
albo
W polu „Add 5” 5 cyfr.

Numery następne „add on”(2 lub 5 cyfr) można wpisywać w kolejnych dodawanych wierszach w odpowiednich polach. (Stosuje się przy zamawianiu tego samego kodu EAN-13 z różnymi numerami „add-on”)

W polu „Wielkość kodu”, współczynnik powiększenia kodu: od 0,8 do 2,0.

W polu „Skracanie wysokości” wielkość skracania w mm, maksymalnie 15 mm.

Pamiętać należy, że kod kreskowy spełnia ważne funkcje użytkowe, dlatego też skracanie powinno być przemyślane i stosowane w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

Oznaczenia technik druku i wielkości kodów:
(O) – druk ofsetowy lub drukarka laserowa – 0,8 i większe
(F) – druk fleksograficzny na papierze i folii – 1,3 i większe
(F) – druk fleksograficzny na tekturze falistej – 1,6 i większe
(S) – druk sitowy – 1,2 i większe
(T) – druk typograficzny – 1,0 i większe
(Y) – druk wklęsły i typoofsetowy – 1,1 i większe

W polu „Technika druku” odpowiednią literą oznaczającą technikę druku.

W polu „Ilość” proszę wpisać ilość zamówionych kodów sumując wypełnione pola „add on”.